Informace ohledně výskytu onemocnění COVID-19 v MŠ Dyjákovičky

Vážení rodiče, informujeme vás, že v MŠ Dyjákovičky byl zaznamenán výskyt onemocnění COVID-19. MŠ Dyjákovičky je od středy 24. 6. 2020 uzavřena. Pro podrobnější informace ohledně vystavení potvrzení pro účely sociálního úřadu kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře. Rovněž jej telefonicky kontaktujte v případě příznaků jako zvýšená teplota, ztráta čichu nebo chuti nebo příznaky chřipky obecně. Pro informace ohledně příznaků a možnosti se testovat volejte Krajskou hygienickou stanici 773 768 994 nebo Epidemiologickou stanici Znojmo 515 213 702 onemocnění covid 19

Číst více

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Po dohodě s provozovatelem svozové firmy kvůli komplikacím s koronavirem máme nový termín pro svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. S ohledem na minulé roky přistavíme velkoobjemové kontejnery již v úterý 26. května od 8:00 hodin a budou k dispozici až do soboty do 14:00 hodin na obvyklých místech u obecního úřadu a na výjezdu z Vrbovce směr Hnízdo. V Obci Hnízdo bude kontejner přistaven u zastávky autobusu. Po naplnění bude přistaven vždy kontejner nový. Nebezpečný odpad se bude nakládat v sobotu 30. května ve Vrbovci u obecního úřadu od 9:40 do 10:10 hodin. V Hnízdě v sobotu od 10:15… Číst více Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Číst více

Obecní knihovna opět v provozu

Počínaje úterým 28. dubna bude naše knihovna opět k dispozici pro všechny čtenáře. Otevírací doba a den je zachován. Připomínáme, že se jedná o každé úterý od 16:00 do 18:00 hodin. Takže příjemné čtení.

Číst více

MUDr. Dobešová a MUDr. Hulán oznamují

Ordinace MUDr. Dobešové a MUDr. Hulána bude opět nabízet pravidelné kontroly cukrovky, krve, měření tlaku, očkování, preventivní vyšetření a podobně. Pacienti se musí dopředu objednat telefonicky, poté budou sestrou po jednotlivcích vpouštěni do ordinace. Léky, které pacienti užívají dlouhodobě, budou nadále posílány přes e-recepty. MUDr. Dobešová bude ve Vrbovci v pondělí a v pátek od 7:00 do 12:00 hodin a MUDr. Hulán ve středu od 7:00 do 12:00 hodin. Telefonní kontakty: MUDr. Dobešová 736 534 380, MUDr. Hulán 606 168 110

Číst více

Velkoobjemové kontejnery

Odkládáme svoz velkoobjemových kontejnerů a nebezpečného odpadu z původně plánovaného termínu 15.-18. dubna. Nový termín bude upřesněn, až po mírnějších opatřeních v souvislosti s koronavirovou infekcí.

Číst více

Důležitá telefonní čísla v souvislosti s koronavirem

Hlavní informační telefonní linka v souvislosti s koronavirem je 1212. V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112. Nonstop informační linky státního zdravotního ústavu 725191367, 725191370, 724810106 (textový hovor s přepisem (senioři a neslyšící). Více informací na webu https://koronavirus.mzcr.cz/

Číst více

Oznámení občanům o důležitých opatřeních

Obecní úřad Vrbovec oznamuje občanům, že v souvislosti s opatřením proti koronaviru se od pondělí 16. 3. 2020 uzavírají obě mateřské školy, jak ve Vrbovci, tak v Dyjákovičkách. Rodiče žáků si mohou vyzvednout „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodů uzavření školského zařízení“ v jednotlivých mateřských školách nebo stáhnout na webových stránkách školy zsmsvrbovec.cz  Od pondělí 16. 3. se rovněž ruší veškerý pronájem a půjčování tělocvičny základní školy ve Vrbovci. Tato opatření platí do odvolání. Dále se ruší veškeré společenské, kulturní a sportovní akce v obci Vrbovec a Hnízdo až do konce dubna. Toto opatření platí… Číst více Oznámení občanům o důležitých opatřeních

Číst více

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Tak opět se zapojíme do akce s úklidem. U nás proběhne úklid už s předstihem, než je vyhlášen na celorepublikový den. Takže si prosím poznamenejte, že úklid proběhne v sobotu 28. března. Sejdeme se na společné snídani v 8:00 hodin v „hasičárně“ kde se poté domluvíme, kam zajdeme uklidit. Máme svá „oblíbená“ místa, jakými je větrolam na Načeratice, sklepní ulička neb lesík. Rukavice a pytle budou zajištěny. Takže se těšíme, na hojnou účast. plakát ukliďme svět

Číst více

Masopust

Rej bláznivých masek, obchůzková muzika „šraml kapely“, spousta legrace, dobré nálady, dobrého jídla a pití nevyjímaje je po roce opět tu! Masopust, jak víno 🙂 Tak už víte, „za co půjdete“?

Číst více