Odpadové hospodářství

V ROCE 2015 JSME SPOLEČNĚ VYTŘÍDILI

SKLA
PLASTU
PAPÍRU

Čím více vytřídíme, tím více ušetříme

SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU

Svoz komunálního odpadu každou středu.
Odvoz zajišťuje firma Klíčník.

SEPAROVANÝ ODPAD

Vývoz domovních 120 l kontejnerů v roce 2017

ŽLUTÝ na plast se bude vyvážet každý sudý týden v úterý.

Přehled termínů vývozů: 10.1. ; 24.1. ; 7.2. ; 21.2. ; 7.3. ; 21.3. ; 4.4. ; 18.4. ; 2.5. ; 16.5. ; 30.5. ; 13.6. ; 27.6. ; 11.7. ; 25.7. ; 8.8. ; 22.8. ; 5.9. ; 19.9. ; 3.10. ; 17.10. ; 31.10. ; 14.11. ; 28.11. ; 12.12. ; 23.12.

MODRÝ na papír se bude vyvážet 1 x měsíčně v pondělí.

Přehled termínů vývozů: 9.1. ; 6.2. ; 6.3. ; 3.4. ; 1.5. ; 29.5. ; 26.6. ; 24.7. ; 21.8. ; 18.9. ; 16.10. ; 13.11. ; 11.12.

Tabulka svozu odpadů

Obec Vrbovec dále poskytuje nádoby na separovaný odpad na 4 místech ve Vrbovci a na 1 místě v Hnízdě. Žluté  na plasty, modré na papír, zelené a bílé na sklo a u obecního úřadu máme kontejner na textil. Nádoby na sběr kovů, jakými jsou například konzervy, víčka od jogurtů, plechovky od nápojů a jiné, naleznete u obecního úřadu a nad mateřskou školou. Dále můžete využít nádoby na použitý olej a tuky z kuchyní. Olej prosím slévejte do PET lahví, a tyto uzavřené lahve můžete vhazovat do speciálního zeleného kontejneru. Celkem jsme rozmístili 7  nádob ve Vrbovci a jednu v Hnízdě. Kartonový box na vybité staré baterie, takzvané „monočlánky“, naleznete v přízemí obecního úřadu a v prodejně COOP.

Vývozy ostatních kontejnerů

  • 1 x týdně plasty a papír
  • 1 x za měsíc sklo
  • 1 x za 2 měsíce kovy
  • 1x za 2 měsíce kuchyňský olej
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Velkoobjemové kontejnery na odpady jsou v obcích přistaveny na jaře a na podzim dvakrát ročně, svážíme i železný šrot a nebezpečné odpady, jako chemické postřiky, barvy, léky.

Kontejnery na bioodpad jsou přistaveny na požádání a jsou určeny na posekanou trávu, shrabané listí, větve a jiný rostlinný materiál, který poté putuje ke kompostování.

ELEKTRO ODPAD

Od roku 2014 jsme vyčlenili prostor v areálu obecní stodoly naproti prodejně COOP ve Vrbovci na uskladnění použitého elektro zařízení, bílé techniky, televizorů a podobně. Tento prostor doplníme o možnost uložení vysloužilých osvětlovacích zařízení – výbojky, úsporné žárovky, lineární zářivky, LED žárovky, průmyslová svítidla a dále o uložení vybitých přenosných baterií a akumulátorů.

Otevřeno je každou lichou středu od 15.30 do 17.00 hodin.
Nebo po domluvě na telefonu 515 230 183.

Video možného návod na třídění: https://www.facebook.com/mojeodpadky/?fref=ts

Jak třídit odpad – podrobný návod ZDE
kontejnery
[/vc_column_text]

Comments are closed