Tipy na výlety

Sklepní uličkaSKLEPNÍ ULIČKA
Vydejte se do vrboveckých sklepů!  Sklepní ulička žije. Nejrozsáhlejší řadu asi 260 sklepů nejdete kolem silnice asi 1 km od obce, směrem na Znojmo. Cestou se můžete zastavit u vinohradů „U kapličky“ a prohlédnout si „Poctu Svatému Urbanovi“ – malý památník, který vyrobil a obci věnoval vrbovecký rodák pan Jaroslav Jílek, jako poctu všem, kteří přišli osídlovat Vrbovec a hospodařili na místních polích i vinohradech.  Zastavit se můžete v nejednom sklepě – ve většině z nich se vyrábějí vína z přilehlých vinic a mnohé nabízejí možnost ochutnávek, řízených degustací, posezení s pohoštěním, nákup vína „ze sudu“ i vína lahvového. Celoročně otevřena je vinotéka AMPELOS nabízející ochutnávku i nákup vín naší oblasti. K příjemnému posezení mezi sklepy vybízí lavička u původního kládového lisu z roku 1886.

 • Sklepní ulička se nachází podél silnice směrem na Znojmo. Je první, kterou uvidíte, když odbočíte do Vrbovce z mezinárodní silnice E 59. Převážně se zde nacházejí stavby typické svou sedlovou střechou a „lemováním“ pálenými cihlami. Tyto  sloužily a většina stále slouží, jako lisovny na výrobu vína. Jednopatrové, poměrně mohutné sklepy – většinou kolem 100 m2 – byly vybaveny kládovými dubovými lisy. Na mnohé narazíte ve funkčním stavu i dnes. Bezprostředně na lisovny navazují samotné sklepy, do nichž se vstupuje takzvanou šíjí, která je zde většinou klenutá z kamene a z cihel. Sklepy jsou vykutány do pískovce a jsou samonosné – nejsou nijak podepírány zděnou klenbou. Teplota ve sklepích je téměř konstantní a má přibližně 10°C. Víno se tu nejčastěji uchovává v dřevěných sudech, tak jak tomu bylo vždy.
 • Historie sklepní uličky sahá do roku 1727, kdy se započalo s její výstavbou. Kultura pěstování vinné révy a výroby vína je zde však mnohem starší a spojuje se s příchodem německých kolonistů z rýnské oblasti v roce 1230. Obec byla považována za prasídlo moravského vinařství. Dnes je zde evidováno na 160 historických vinných sklepů.
 • Za zmínku stojí připomenout, že rozlohou 450 hektarů vinic je Vrbovec a Ječmeniště, které pod něj spadá, největší vinařskou obcí Znojemské vinařské podoblasti.
 • Viniční tratě: Nad Sklepy, U Svatého Urbana, Waldberg, Slunný vrch, Šác, Dolina, Lampelberg,  Vinná hora
 • Nejčastěji pěstované odrůdy: Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Ryzlink rýnský, Rulandské bílé, Svatovavřinecké, Rulandské modré a Zweigeltrebe.

VINAŘSKÁ NAUČNÁ STEZKA HROZNOVÉ KOZY_200VINAŘSKÁ NAUČNÁ STEZKA HROZNOVÉ KOZY

Vydejte se spolu s námi po stopách Hroznové kozy, poznejte díky ní rok na vinici, staré vinařské tradice a vinohrady i sklepní ulici v okolí Vrbovce. Trasa dlouhá 5km je vedena částečně nezpevněnými cestami a je na ní umístěno 6 informačních tabulí. Postupně dorazíte k malému vinohradnickému altánu sloužícímu také jako rozhledna, ke starému kládovému lisu, k Poctě sv. Urbanu. U každé z těchto zastávek je zbudováno malé posezení.

Tip: vybavte se na piknik a vychutnejte si letní oběd či večeři uprostřed vinohradů

Ve sklepní ulici se můžete zastavit ochutnat místní vína. Mimo vinotéky Ampelos je to možné i v dalších sklepech, ale většinou je potřeba se předem domluvit, pokud nebudete mít právě štěstí a na vinaře nenarazíte přímo ve sklepě. Mnozí nabízejí po domluvě posezení s pohoštěním, muzikou, ubytováním.

Tip: své putování po naučné stezce nemusíte začít jen na stanovišti č. 1 uprostřed obce, ale můžete jej zahájit také u zastávky vínobusu – ve vinotéce Ampelos – mají tam pro Vás připravený zábavný kvíz tzv. „HLEDAČKU“. Pokud vyplníte šest tajenek, objevíte klíč k vrboveckému pokladu. Čeká na Vás právě zde!

Časová náročnost:
2-3 hodiny, náročnost lehká, vhodné pro rodiny s dětmi, pro pěší i cyklisty (treková či horská kola)

ječmeništěLAMPELBERG A JEČMENIŠTĚ
Máte-li chuť vypravit se na cestu lemovanou vinohrady, vydejte se směrem na jih. Minete obec Dyjákovičky a pokračovat budete k Ječmeništi, zaniklé vesnici, kde dnes již zůstala jen bývalá vojenská rota, dnešní pension a jelení farma. Odtud stoupá cesta mezi vinohrady k malému hrádku Lampelberg odkud je široký výhled do okolní krajiny. Ochutnávku vín zde v sezóně nabízí firma LAHOFER. Do Vrbovce se můžete vracet třešňovou alejí a cestou mezi vinohrady směřující k osadě Hnízdo. Celý okruh má 16 km, po zpevněných cestách, převážně po rovině s krátkým prudkým stoupáním, je vhodný pro turisty i cyklisty.

 • Zaniklá obec Ječmeniště vznikla v roce 1787 na pozemcích opuštěného dvora na panství zrušeného Louckého kláštera. Založilo ji 24 německých kolonistů ze Strachotic. Název Ječmeniště obec získala při dělení pozemků po zrušení Louckého kláštera. Dělení provedl inženýr von Gersten a po jeho jménu se obec jmenovala Gerstenfeld, v překladu Ječmeniště. V roce 1834 zde bylo 35 domů a 150 obyvatel, v roce 1890 bydlelo ve 40 domech 239 obyvatel. V roce 1900 zde bydlelo 262 obyvatel. Byla zde škola, do které v roce 1901 chodilo 43 dětí. Dále zde byl obchod, hostinec, celnice a kaple, která byla zbudována v roce 1890, a to ze sbírek a darů od dobrodinců. Jižně na svahu byly budovány vinné sklepy. Poloha obce byla velmi výhodná. Svahy kopců, které byly někde terasovitě upravené byly směrované k jihu, a proto zde je znamenité víno. Z dávné doby máme zápis, že v čas vinobraní sjíždějí se do Ječmeniště vinaři a obchodníci s vínem ve velikém počtu a platí víno dobře. V roce 1945 byli Němci odsunuti a domy byly osídleny českými správci – převážně bývalými partyzány. Tito zde hospodařili do roku 1951. V tomto roce museli vesnici také opustit  a stavbou hranic se Ječmeniště ocitlo za železnou oponou. Domy byly zlikvidovány, sklepy a lisovny odstřeleny. Ještě dnes při výrazných srážkách se místy propadá zem do děr po sklepích. Zůstala pouze kaple, kterou stihl potupný osud – sloužila jako sklad ovoce a chemikálií. Dnes je kaple opuštěná.
 • Budova vojenského útvaru – roty PS, která po roce 1989 ztratila svůj význam. Dnes se zde nachází penzion a sezónní restaurace.
 • Klenotem Ječmenišťě je hrádek Lampelberg, který je ve vlastnictví vinařské firmy Lahofer a.s.
 • Lampelberg byl zbudován v roce 1860 na nejvyšším pahorku v této lokalitě. Právě z tohoto místa je nejlepší výhled do krajiny. Nachází se zde kulatá věž, pod níž je umístěna bývalá místnost pro hotaře a maštal pro koně. Dnes zde máte možnost nabrat sil, rozhlédnout se do širokého okolí a ochutnat dobré víno z produkce zdejších vinic. Cyklistické stezky procházejí vinicemi a ústí přímo u hrádku Lampelberg. Možnost objednání soukromého posezení.
 • Ječmeniště je zemědělsky využívané. Hlavní plodinou je zde réva vinná a z malé části jsou zde ovocné sady a obiloviny. Plochy, které nejsou hospodářsky využívány – jedná se o komplexy stepních trávníků na sprašových půdách, které jsou svým rozsahem na Znojemsku zcela ojedinělými. Také zde byl proveden podrobný entomologický průzkum zaměřený zejména na brouky a přinesl hned několik nových nálezů pro území České republiky. Ječmeniště patří v řadě ohledů k přírodovědně nejpozoruhodnějším lokalitám i pro botanické nadšence. Právem je zahrnuté do soustavy Natura 2000.

rybnik_2VRBOVECKÝ RYBNÍK
Příjemnou vycházkou okolím Vrbovce a jeho typickou krajinou je cesta k vrboveckému rybníku, kterému místní neřeknou jinak než NOVAS. Vydat se musíte směrem na východ a na konci obce, za místním Agro družstvem, Vás již polní cesta povede až k rybníku. Ten se dá téměř celý obejít a vracet se můžete souběžnou cestou podél Vrboveckého potoka zpět do obce. Trasa má okolo 10 km, vede polními nezpevněnými cestami, lehkým terénem.

 • Dříve se nazýval Nový rybník, ale nikdo mu neřekne jinak než Novas. Největší vodní plocha v katastru obce . Spolu s rozsáhlými rákosinami má rozlohu asi 23 hektarů. Je schován mezi stromy v typické rovné zemědělské krajině. Kdysi místo ke koupání, které bylo ukončeno začátkem sedmdesátých let kvůli výskytu kožní vyrážky u dětí. Místo k experimentu – v roce 1974 byl rybník vysušen a místní zemědělské družstvo tam naselo kukuřici. Do dnešní doby v zimních měsících plocha k zápasům v hokeji, většinou Hnízdo proti Vrbovci. V létě se ale úplně všem připomene při žabích námluvách. Jejich noční koncerty slyší v obou vesnicích.
 • Málokdo ale ví, že se jedná o nejvýznamnější mokřadní lokalitu na Znojemsku. Kraj rybníka je lemován rákosinami. Dominuje v nich rákos obecný doprovázený orobincem. Fialové květy má šmel okoličnatý. Na vodě plave droboučký okřehek menší a vzácný růžkatec bradavičnatý, který, když kvete, pokryje celou hladinu bílými kvítečky. Vyskytuje se zde celá řada vzácných mokřadních a vodních brouků vázaných na stojaté vody, slaniska a rákosiny. Rybník má nejpočetnější faunu potápníků (44 druhů), pestré je i společenstvo vodomilů. Žije zde drobný nosatec, který je schopen žít trvale pod vodní hladinou. Z hmyzí říše zde najdeme bohaté společenstvo vážek. Poměrně hodně se zde vyskytují žáby. Nejvíce je zastoupen skokan skřehotavý, skokan štíhlý, rosnička zelená, ropucha zelená a obecná. Vzácná kuňka obecná vázaná na mokřady, malá šedozelená žába, charakteristická ohnivě skvrnitým bříškem a typickým hlasem, kdysi početná a dnes ubývající druh. Kvůli této žabce byla lokalita rybníka navržena do soustavy Natura 2000. Dále je zde v době páření vidět i velmi vzácná blatnice skvrnitá, která jinak po celý rok žije na okolních polích. Rybník je jako vodní plocha rybářsky zcela nevyužíván, ve vodě je možné spatřit jen plevelného karasa obecného. Pro klid, který zde panuje, je rybník a blízké okolí oblíbeným hnízdištěm ptáků. K nejatraktivnější skupině patří dravci, symbol síly, rychlosti a svobody. Nejběžnější je káně lesní, dokonale přizpůsobena životu v této krajině. Dále moták pochop, který využívá k hnízdění rozsáhlé rákosiny. Běžně zde bývá 7-8 párů. Polokulatá houpací hnízda zde staví moudivláček lužní, vyskytuje se zde netopýr hvízdavý a plno druhů malých pěvců. Špaček obecný tu má obsazenou kdejakou stromovou dutinu. Na podzim se k nim přidávají migrující ptáci ze severu a vytvářejí početná hejna, která jsou postrachem místních vinařů. Podle sčítání ornitologů v té době přespává v rákosinách až 150 000 ptáků. Na vodě proplouvají divoké kachny, lysky a potápky. Pár let se zde ukazují i labutě.
 • To, že je Vrbovecký rybník mimořádnou lokalitou, že se v ní krásně a pospolitě žije, všichni výše popsaní – rostlinky, brouci, žáby, ptáci – dávno vědí. A teď už jste se to dozvěděli i vy.

Vodní mlýn ve SlupiVODNÍ MLÝN VE SLUPI
V nedaleké obci SLUP navštivte Vodní mlýn – národní kulturní památku ve správě Technického muzea v Brně – Budova mlýna náleží mezi nejvýznamnější a architektonicky nejpozoruhodnější objekty svého druhu na našem území. Původně šlo zřejmě o gotickou stavbu. Nyní renesanční, nově zrekonstruovaná budova je vybavena čtyřmi různými mlýnskými složeními, která jsou návštěvníkům předváděna v ukázkovém provozu. V obytných prostorách je umístěna nová expozice vývoje mlynářství od pravěku po 20. století. Památka získala první místo v národní soutěži Gloria Musealis. Prohlídka s průvodcem trvá přibližně 1hodinu.

Pěchotní srub v ŠatověPĚCHOTNÍ SRUB V ŠATOVĚ
Pěchotní srub „Zahrada“ –
je součástí areálu stálého těžkého opevnění budovaného v letech 1935–1938 k ochraně státních hranic. Tento jediný zpřístupněný objekt je uveden do podoby z osmdesátých let, včetně maskovacího nátěru používaného na objektu v tomto časovém období. Je vybaven původní výzbrojí a výbavou používanou zde v letech 1960–1999, včetně dvou pevnostních kanónů vz. 44/59. Prohlídka nám zabere asi 1 hodinu.

V této malebné obci se můžete zdržet déle:  Sídlí zde největší a nejznámější producent vín na Znojemsku – společnost Znovín Znojmo, a. s. Najdeme tady řadu cenných památek: kostel sv. Martina a kapli Božího hrobu se zachovalou gotickou kostnicí, barokní faru z 18. století, řadu soch a pozdně renesančních božích muk. Soubor tradičních usedlostí, chalup, stodol, lisoven a sklepů v historickém jádru i v mladší chalupnické zástavbě byl roku 1995 vyhlášen venkovskou památkovou zónou. Navštívit můžete Malovaný slep  – vinný sklep vyzdobený plastickými malbami lidového umělce vyhloubený v pískovcovém svahu nad Šatovem.

Hatě - FreeportHATĚ – NAKUPOVÁNÍ A ZÁBAVA
Outlet Freeport Hatě
nabízí značkovou módu o 30 až 70% levněji v 70-ti obchodech s 200 světovými značkami. V areálu nejdete také 6 kaváren a restaurací, kadeřnický salón, dětský koutek.  Sousední Merlinův Dětský svět pro děti každého věku, ale i jejich rodiče nabízí zábavu, která nezná hranic – autodráhy, skoky lodičkou do vody, ruské kolo, pirátskou loď, balónkovou střílnu, pirátskou střílnu, kolotoče, skluzavky a mnoho dalšího. Relaxujte a sluňte se u tamního potůčku, zatímco Vaše děti zkouší jednu atrakci vedle druhé, anebo naopak za nepříznivého počasí využijte v zastřešené části dětskou pláž. Naleznete zde i bistro s vlastní nabídkou Merlinových jídel, kavárnu, obchůdek s hračkami, Infopoint.  Vstup do areálu je zdarma. Platba za atrakce je prostřednictví Merlinových tokenů, které je možné zakoupit na místě ve výměnných automatech jak za české koruny, tak za eura.

Znojmo - foto Jiří FialaHISTORICKÉ MĚSTO ZNOJMO
Znojemské staré město s křivolakými uličkami, založené na pozdně románském půdorysu na počátku 13. století, oddělené od nového města hradbami, je chráněno jako městská památková rezervace. Naleznete zde MNOHO ZAJÍMAVÝCH CÍLŮ: Znojemský hrad a rotundu Svaté Kateřiny, Radniční a Vlkovu věž, Znojemské podzemí, Loucký klášter s vinařskými expozicemi, Muzeum motorismu, kino, divadlo, plovárnu Louka a mnoho dalších…

vranovVRANOVSKÝ ZÁMEK
Zámek Vranov nad Dyjí – klenot evropského baroka. Pohádkový zámek pnoucí se na skalnatém ostrohu vysoko nad řekou Dyjí.  K dispozici jsou návštěvníkům čtyři prohlídkové okruhy. Časová náročnost asi 2 hodiny.

 

 

 

Hrad BitovHRAD BÍTOV
Jedním z nejstarších a nejromantičtějších hradů na českém území je hrad Bítov. Leží v malebném kaňonu tzv. Moravského Švýcarska u Vranovské přehrady. Jednotlivé okruhy zahrnují palácové interiéry, zbrojnici, hradní vězení, hladomornu, mučírnu, hradní kapli. Časová náročnost asi 1,5 hodiny.

 

 

Týdenní předpověď počasí pro Vrbovec

Předpověď počasí

Comments are closed