Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

číslo jednací: Vy 19/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vrbovec

OZV č. 1.2015

Sejmutí dne 19. 4. 2015

Comments are closed.