Rozvoj obce Vrbovce a Hnízda

Podílejte se i Vy na nové tváři naší obce. Vyplňte dotazník (verze on-line na webu obce v hlavním menu, nebo tištěná verze bude doručena do schránek) a vyjádřete své názory, pocity a nápady. Tyto podněty budou sloužit k vypracování nové vize – architektonické studie pro budování veřejného prostoru.

Comments are closed.