VAS a.s. VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO STAVU

Na základě žádosti provozovatele obecního vodovodu společnosti VAS a.s. VYHLAŠUJEME S OKAMŽITOU PLATNOSTÍ ZÁKAZ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ A ZALÉVÁNÍ Z OBECNÍHO VODOJEMU. Tento zákaz je platný až do středy 8.7. do 12:00 hodin.

Důvodem je porucha na vodovodním řádu a nízká hladina vody ve vodojemu.

Děkujeme za respektování.

Comments are closed.