Slavnosti chleba ve Slupi

Slavnosti chleba letos již po jedenácté

V sobotu 5.září 2015 budou ve Slupi konány již tradiční Slavnosti chleba. Hlavním programem této akce je přehlídka folklorních souborů z regionu Jižní Moravy, národnostních menšin žijících na území Jihomoravského kraje, ale i ze Slovenska a Rumunska.

V rámci doprovodného programu lze shlédnout jarmark, kde v budou představována historická řemesla v celkem 45 stáncích, opět včetně výroby skla ve sklářské peci před průčelím mlýna. Jarmark bude doplněn o další stánky s občerstvením, burčákem a čerstvým pečivem. Na travnaté ploše za mlýnem bude uspořádána přehlídka historických vozidel. V tomto prostoru bude umístěna i vojenská polní pekárna, která v průběhu akce bude nepřetržitě péci chléb. Před vstupními branami bude vojenské ležení k 70. výročí konce 2.světové války s účastí vojáků a četníků v historických uniformách. Budou zde vystaveny i historické zbraně, včetně vojenské techniky.

Až do večerních hodin bude v nepřetržitém provozu Vodní mlýn ve Slupi.

Můžete navštívit Muzeum zemědělství v Oleksovičkách a Muzeum čs. opevnění 1938 ve Slupi a v rámci předváděcích jízd autobusů Technického muzea v Brně dělostřelecký srub Zahrádka v Šatově. Dále bude připravena v areálu Penzionu Za Mlýnem rozsáhlá přehlídka historických traktorů.

Od 20:00 hod. začíná hodová zábava v kulturním domě.

Do Slupi je možno se dostat i zadarmo prostřednictvím předváděcích jízd historických autobusů. Ze Znojma budou odjíždět ze stanoviště MHD u železniční stanice, jinak zastavují u autobusových zastávek v projížděných obcích.Odjezdy historických autobusů budou upřesněny, před konáním akce, zvláštním jízdním řádem.
Poznámky k objízdné trase a individuální dopravě na slavnosti:
Letos proběhne menší změna v dopravě, kdy bude uzavřen hlavní průtah obcí pro osobní automobily. Projíždějící osobní automobily budou mít objízdnou trasu jižní části obce. Návštěvníci mohou jako obvykle zaparkovat na začátku obce u hřbitova. Tímto opatřením chceme zvýšit bezpečnost návštěvníků přicházejících z parkoviště do centra dění a zároveň zamezit parkování neukázněným řidičům. Zajistíme tím plynulost dopravy i všech linek historických autobusů.
více na

http://www.slup.cz/slavnostichleba/

Comments are closed.