Veřjnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vrbovec číslo: 1/2019

Číslo jednací: Vy 86/2019

Veřejnoprávní smlouva číslo 1-2019

Sejmutí dne 17. 12. 2022

Comments are closed.