Dokumenty ke schvalování

Příloha _1_Návrh protokolu o schvalování účetní závěrky 2016 Příloha_2_Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Příloha_3_Rozvaha Příloh_4_Výkaz zisku a ztráty Příloha_5_Příloha Příloha_6_Hlavní kniha analytická Příloha_7_Inventarizační zpráva Příloha_8_DPPO Příloha_9_Zpráva o přezkoumání hospodaření Příloha_10_Protokol o schvalování účetní závěrky PO  

Číst více