Publicita k přijatým dotacím

Obec Chvalovice spolufinancovala v roce 2018
Základní a Mateřské škole Vrbovec tyto projekty:

  • Investiční dotace na spolufinancování projektu
    „Revitalizace přírodovědných, IT a jazykových učeben na ZŠ Vrbovec“
    podpořeného dotací MMR ČR – IROP ve výši 236 246,1 Kč.
  • Neinvestiční dotace na rekonstrukci školní jídelny
    v základní škole ve výši 300 000,- Kč.

Comments are closed.