Obec Vrbovec
Obec
Vrbovec

Nebezpečí vzniku požáru

hasič v akci

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Z rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje platí od 11. 7. 2023 až do odvolání

DOBA ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU.

1. V období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:

  • rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň
  • kouřit (s vyjimkou elektronických cigaret)
  • odhazovat hořící nebo doutnající předměty
  • používat zábavní pyrotechniku a jiné obdobné výrobky

2. Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha a období sklizně se rozumí:

  • lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m
  • suché travní porosty
  • plochy zemedělských kultur
  • sklady sena, slámy, obilovin
  • další místa, na nichž se provádějí činnosti v souvislosti se sklizní, posklizňovými úpravami a naskladňováním pícnin a obilovin.
Datum vložení: 12. 7. 2023 7:46
Datum poslední aktualizace: 12. 7. 2023 8:45
Autor: Admin Webu