Odpadové hospodářství

Čím více vytřídíme, tím více ušetříme

SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU

Svoz komunálního odpadu každou středu.

VÝVOZY OSTATNÍCH KONTEJNERŮ

  • 2 x týdně plasty 
  • 1 x měsíčně papír
  • 1 x měsíčně sklo
  • 1 x za 2 měsíce kovy
  • 1x za 2 měsíce kuchyňský olej

SEPAROVANÝ ODPAD

Vývoz domovních 120 l kontejnerů v roce 2018

ŽLUTÝ na plast se bude vyvážet každý sudý týden v úterý.
Přehled termínů vývozů: 9.1. ; 23.1. ; 6.2. ; 20.2. ; 6.3. ; 20.3. ; 3.4. ; 17.4. ; 1.5. ; 15.5. ; 29.5. ; 12.6. ; 26.6. ; 10.7. ; 24.7. ; 7.8. ; 21.8. ; 4.9. ; 18.9. ; 2.10. ; 16.10. ; 30.10. ; 13.11. ; 26.11. ; 11.12. ; 27.12

MODRÝ na papír se bude vyvážet 1 x měsíčně v pondělí.
Přehled termínů vývozů: 8.1. ; 5.2. ; 5.3. ; 2.4. ; 30.4. ; 28.5. ; 25.6. ; 23.7. ; 20.8. ; 17.9. ; 15.10. ; 12.11. ; 10.12.

Obec Vrbovec dále poskytuje nádoby na separovaný odpad na 4 místech ve Vrbovci a na 1 místě v Hnízdě. Žluté  na plasty, modré na papír, zelené a bílé na sklo a u obecního úřadu máme kontejner na textil. Nádoby na sběr kovů, jakými jsou například konzervy, víčka od jogurtů, plechovky od nápojů a jiné, naleznete u obecního úřadu a nad mateřskou školou. Dále můžete využít nádoby na použitý olej a tuky z kuchyní. Olej prosím slévejte do PET lahví, a tyto uzavřené lahve můžete vhazovat do speciálního zeleného kontejneru. Celkem jsme rozmístili 7  nádob ve Vrbovci a jednu v Hnízdě. Kartonový box na vybité staré  tužkové a jiné baterie, takzvané "monočlánky", naleznete v přízemí obecního úřadu a v prodejně COOP.

 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Velkoobjemové kontejnery na odpady jsou v obcích přistaveny na jaře a na podzim dvakrát ročně, svážíme i železný šrot a nebezpečné odpady, jako chemické postřiky, barvy, léky. Kontejnery na bioodpad jsou přistaveny na požádání a jsou určeny na posekanou trávu, shrabané listí, větve a jiný rostlinný materiál, který poté putuje ke kompostování.

ELEKTRO ODPAD

Od roku 2014 jsme vyčlenili prostor v areálu obecní stodoly naproti prodejně COOP ve Vrbovci na uskladnění použitého elektro zařízení, bílé techniky, televizorů a podobně. Dále je zde možnost uložení vysloužilých osvětlovacích zařízení – výbojky, úsporné žárovky, lineární zářivky, LED žárovky, průmyslová svítidla a je zde rovněž možnost donést vybité přenosné baterie a akumulátory.

Otevřeno je každou lichou středu od 15.30 do 17.00 hodin.
Nebo po domluvě na telefonu 515 230 183.

Video možného návod na třídění: https://www.facebook.com/mojeodpadky/?fref=ts

Jak třídit odpad - podrobný návod ZDE
kontejnery

Comments are closed