Odpadové hospodářství

Čím více vytřídíme, tím více ušetříme

SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU

Svoz komunálního odpadu každou středu.

VÝVOZY OSTATNÍCH KONTEJNERŮ

  • 2 x týdně plasty 
  • 1 x měsíčně papír
  • 1 x měsíčně sklo
  • 1 x za 2 měsíce kovy
  • 1x za 2 měsíce kuchyňský olej

SEPAROVANÝ ODPAD

Vývoz domovních 120 l kontejnerů v roce 2019

ŽLUTÝ na plast se bude vyvážet každý sudý týden v úterý.
Přehled termínů vývozů: 8.1. ; 22.1. ; 5.2. ; 19.2. ; 5.3. ; 19.3. ; 2.4. ; 16.4. ; 30.4. ; 14.5. ; 28.5. ; 11.6. ; 25.6. ; 9.7. ; 23.7. ; 6.8. ; 20.8. ; 3.9. ; 17.9. ; 1.10. ; 15.10. ; 29.10. ; 12.11. ; 26.11. ; 10.12. ; 24.12

MODRÝ na papír se bude vyvážet 1 x měsíčně v pondělí.
Přehled termínů vývozů: 7.1. ; 4.2. ; 4.3. ; 1.4. ; 29.4. ; 27.5. ; 24.6. ; 22.7. ; 19.8. ; 16.9. ; 14.10. ; 11.11. ; 9.12.

Obec Vrbovec dále poskytuje nádoby na separovaný odpad na 5 místech ve Vrbovci a na 1 místě v Hnízdě. Žluté  na plasty, modré na papír, zelené a bílé na sklo a u obecního úřadu máme kontejner na textil. Nádoby na sběr kovů, jakými jsou například konzervy, víčka od jogurtů, plechovky od nápojů a jiné, naleznete u obecního úřadu a nad mateřskou školou. Dále můžete využít nádoby na použitý olej a tuky z kuchyní. Olej prosím slévejte do PET lahví, a tyto uzavřené lahve můžete vhazovat do speciálního zeleného kontejneru. Celkem jsme rozmístili 7  nádob ve Vrbovci a jednu v Hnízdě. Kartonový box na vybité staré  tužkové a jiné baterie, takzvané "monočlánky", naleznete v přízemí obecního úřadu a v prodejně COOP.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Velkoobjemové kontejnery na odpady jsou v obcích přistaveny na jaře a na podzim dvakrát ročně, svážíme i železný šrot a nebezpečné odpady, jako chemické postřiky, barvy, léky. Kontejnery na bioodpad jsou přistaveny na požádání a jsou určeny na posekanou trávu, shrabané listí, větve a jiný rostlinný materiál, který poté putuje ke kompostování.

ELEKTRO ODPAD

Od roku 2014 jsme vyčlenili prostor v areálu obecní stodoly naproti prodejně COOP ve Vrbovci na uskladnění použitého elektro zařízení, bílé techniky, televizorů a podobně. Dále je zde možnost uložení vysloužilých osvětlovacích zařízení – výbojky, úsporné žárovky, lineární zářivky, LED žárovky, průmyslová svítidla a je zde rovněž možnost donést vybité přenosné baterie a akumulátory.

Otevřeno je v pracovní dny od 07.00 do 15.00 hodin.
Pouze po domluvě na telefonu 515 230 183. Zaměstnanci obce si vysloužilé věci osobně od vás převezmou.

Video návod na třídění: https://www.facebook.com/mojeodpadky/?fref=ts

Jak třídit odpad - podrobný návod ZDE
kontejnery

Comments are closed.