Úřední deska – Původní

Pořadové číslo
Datum vyvěšení
Datum sejmutí
Obsah – příloha
Vy 79/2014
30.12.2014
15.1.2015
Usnesení z 3. ZOV
Vy 78/2014
15.12.2014
23.12.2014
Svolání 3. ZOV
Vy 77/2014
12.12.2014
29.12.2014
Záměr pronájmu části PC 8252
Vy 76/2014
9.12.2014
29.12.2014
Usnesení z 2. ZOV
Vy 75/2014
2.12.2014
18.12.2014
Obec Vrbovec – Návrh rozpočtu na rok 2015
Vy 74/2014
1.12.2014
17.12.20014
Záměr prodeje PC 8965 a 8964
Vy 73/2014
26.11.2014
12.12.2014
Návrh opatření obecné povahy o stanovení ochranných pásem vodního zdroje
Vy 72/2014
24.11.2014
16.12.2014
Návrh změny významné lokality Vrbovecký rybník
Vy 71/2014
19.11.2014
27.11.2014
Svolání 2. zasedání ZOV
Vy 70/2014
19.11.2014
8.12.2014
Záměr pronájmu PC 8514
Vy 69/2014
14.11.2014
1.12.2014
Návrh změny významné lokality Ječmeniště
Vy 68/2014
12.11.2014
28.11.2014
Návrh evropsky významné lokality NAV CZ0627006 Daníž
Vy 67/2014
6.11.2014
24.11.2014
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vrbovec
Vy 66/2014
4.11.2014
3.2.2015
SPÚ – nabídka pozemků k pronájmu
Vy 65/2014
3.11.2014
11.12.2014
Usnesení o nařízení dražebního roku
Vy 64/2014
30.10.2014
9.12.2014
Usnesení- Dražební vyhláška
Vy 63/2014
27.10.2014
6.11.2014
Oznámení o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vrbovec
Vy 62/2014
22.10.2014
28.11.2014
Výběrové řízení na místo uklizečky a knihovnice
Vy 61/2014
22.10.2014
7.11.2014
Záměr pronájmu pozemků p.č. 8965 a části p.č. 8964 v k.ú. Vrbovec
Vy 60/2014
20.10.2014
31.12.2014
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
Vy 59/2014
13.10.2014
29.10.2014
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Vy 58/2014
2.10.2014
20.10.2014
Záměr změnit nájemní smlouvu
Vy 57/2014
2.10.2014
20.10.2014
Záměr pronájmu PC 8231
Vy 56/2014
26.9.2014
12.10.2014
Smlouva o dílo na zhotovení stavby číslo: 25/2014
Vy 55/2014
26.9.2014
15.10.2014
Usnesení z 39. ZOV
Vy 54/2014
23.9.2014
13.10.2014
Tržní řád obce Vrbovec
Vy 53/2014
23.9.2014
13.10.2014
Záměr prodeje PC 7689, 7690, 8514
Vy 52/2014
22.9.2014
12.10.2014
Oznámení o době a místě konání voleb
Vy 51/2014
16.9.2014
6.10.2014
Záměr pronájmu PC 7501
Vy 50/2014
15.9.2014
23.9.2014
Svolání 39. ZOV
Vy 49/2014
1.9.2014
31.12.2014
e-on upozornění vlastníkům či uživatelQm nemovitostí (pozemků)
Vy 48/2014
1.9.2014
19.9.2014
Usnesení z 38. ZOV
Vy 47/2014
26.8.2014
30.11.2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 1.7.2014
Vy 46/2014
22.8.2014
12.10.2014
Jmenování zapisovatele OVK
Vy 45/2014
22.8.2014
12.10.2014
Počet a sídio volebních okrsku
Vy 44/2014
19,8.2014
28.8.2014
Svolání 38. ZOV
Vy 43/2014
14.8.2014
1.9.2014
Vyhlášení odchylného postupu – špaček obecný
Vy 42/2014
14.8.2014
1.9.2014
MěÚ Znojmo, odbor výstavby – Návrh výroku územního rozhodnutí
Vy 41/2014
11.8.2014
12.10.2014
Volby do zastupitelstva obce – minimální počet členů OVK
Vy 40/2014
6.8.2014
4.11.2014
ČR SPÚ – nabídka pozemku k pronájmu
Vy 39/2014
247.2014
18.8.2014
Výzva k podání nabídky „Vrbovec – úpravna vody“
Vy 38/2014
22.7.2014
4.9.2014
Dražební vyhláška
Vy 37/2014
27.6.2014
12.10.2014
stanovení počtu členů zastupitelstva
Vy 36/2014
2.7.2014
31.8.2014
MěÚ Znojmo – registrační úřad pro volby do zastupitelstev obcí
Vy 35/2014
20.6.2014
7.7.2014
Usnesení z 37. ZOV
Vy 34/2014
19.6.2014
21.7.2014
Návrh koncepce- PR JMK 2014-2017
Vy 33/2014
19.6.2014
7.7,2014
Záměr prodeje PC 7594
Vy 32/2014
13.6.2014
16.7.2014
Elektronické dražební jednání
Vy 31/2014
11.6.2014
30.6.2014
Záměr pronájmu pivnice KÁHIRA
Vy 30/2014
10.6.2014
19.6.2014
Svolání 37. ZOV
Vy 29/2014
10.6.2014
27.6.2014
Měú Znojmo, odbor výstavby – změna územního rozhodnutí
Vy 28/2014
30.5.2014
16.6.2014
Návrh závěrečného účtu obce Vrbovec za rok 2013
Vy 27/2014
30.5.2014
16.6.2014
Usnesení z 36. ZOV
Vy 26/2014
28.5.2014
13.6.2014
DSO Mikroregion Hatě – Návrh závěrečného účtu za rok 2013
Vy 25/2014
28.5.2014
13.6.2014
Nařízení Města Znojma č. 2/2014
Vy 24/2014
28.5.2014
13.6.2014
Daníž – závěrečný účet za rok 2013
Vy 23/2014
16.5.2014
5.8.2014
ČR – Státní pozemkový úřad – pozemky k pronájmu
Vy 22/2014
14.5.2014
31.5.2014
Záměr pronájmu PC 8969
Vy 21/2014
13.5.2014
22.5.2014
Svolání 36. zasedání ZOV
Vy 20/2014
7.5.2014
25.5.2014
Oznámení o době a místě konání voleb EU
Vy 19/2014
30.4.2014
31.5.2014
FÚ pro JmK – Veřejná vyhláška
Vy 18/2014
28.4.2014
16.5.2014
Usnesení z 35. ZOV
Vy 17/2014
28.4.2014
16.5.2014
Záměr prodeje PC 3/2
Vy 16/2014
15.4.2014
24.4.2014
Svolání 35. ZOV
Vy 15/2014
11.4.2014
24.5.2014
Jmenování zapisovatele OVK
Vy 14/2014
8.4.2014
24.5.2014
Počet a sídio volebních okrsků
Vy 13/2014
4.4.2014
31.10,2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – VÝZVA
Vy 12/2014
24.3.2014
24.5.2014
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Vy 11/2014
24.3.2014
9.4.2014
Usnesení z 34. ZOV
Vy 10/2014
17.3.2014
2.4.2014
Daníž – Návrh rozpočtu na rok 2014
Vy 9/2014
11.3.2014
20.3.2014
Program 34. ZOV
Vy 8/2014
6.3.2014
24,3.2014
Usnesení z 33. ZOV
Vy 7/2014
3.3.2014
24.3.2014
Zveřejnění záměru PC 7509
Vy 6/2014
3.3.2014
28,3.2014
Zveřejnění záměru PC 2238
Vy 5/2014
17.2.2014
7.3.2014
Usnesení z 32. zasedání ZOV
Vy 4/2014
17.2.2014
7.3.2014
Veřejná vyhláška – Kormorán velký
Vy 3/2014
14.2.2014
5.3.2014
Záměr pronájmu PC 2280
Vy 2/2014
14.2.2014
27.2.2014
Svolání 33. zasedání ZOV
Vy 1/2014
31.1.2014
6.2.2014
Svolání 32. zasedání obce Vrbovec – ZMĚNA TERMÍNU

Comments are closed.