Obec Vrbovec
Obec
Vrbovec

Odpadové hospodářství


Čím více vytřídíme, tím více ušetříme. Nejlepší odpad je ten, který nevznikne!

 

SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU

Svoz komunálního odpadu každou středu.

 

VÝVOZY OSTATNÍCH KONTEJNERŮ

  • 2 x týdně plasty 
  • 1 x měsíčně papír
  • 1 x měsíčně sklo
  • 1 x za 2 měsíce kovy
  • 1x za 2 měsíce kuchyňský olej

 

SEPAROVANÝ ODPAD

Obec Vrbovec poskytuje velkoobjemové nádoby na separovaný odpad na 5 místech ve Vrbovci a na 1 místě v Hnízdě. Žluté  na plasty, modré na papír, zelené a bílé na sklo a u obecního úřadu máme kontejner na textil. Nádoby na sběr kovů, jakými jsou například konzervy, víčka od jogurtů, plechovky od nápojů a jiné, naleznete u obecního úřadu, v ulici směrem ke hřbitovu a na cyklostezce směrem na Dyjákovičky vedle potoka. Dále můžete využít nádoby na použitý olej a tuky z kuchyní. Olej prosím slévejte do PET lahví, a tyto uzavřené lahve můžete vhazovat do speciálního zeleného kontejneru. Celkem jsme rozmístili 7  nádob ve Vrbovci a 1 v Hnízdě. Kartonový box na vybité staré knoflíkové, tužkové a jiné baterie, takzvané "monočlánky", naleznete v přízemí obecního úřadu a v prodejně COOP.

 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Velkoobjemové kontejnery na odpady jsou v obcích přistaveny na jaře a na podzim dvakrát ročně, svážíme i železný šrot a nebezpečné odpady, jako chemické postřiky, barvy, léky a pneumatiky. Tyto odpady přinášejte jen v určené dny na předem určená místa, která budou před svozem vyhlášeny. Kontejnery na bioodpad jsou přistaveny na požádání a jsou určeny na posekanou trávu, shrabané listí, větve a jiný rostlinný materiál, který poté putuje ke kompostování.

 

ELEKTRO ODPAD

Od roku 2014 jsme vyčlenili prostor v areálu obecní stodoly naproti prodejně COOP ve Vrbovci na uskladnění použitého elektro zařízení, bílé techniky, televizorů a podobně. Dále je zde možnost uložení vysloužilých osvětlovacích zařízení – výbojky, úsporné žárovky, lineární zářivky, LED žárovky, průmyslová svítidla a je zde rovněž možnost donést vybité přenosné baterie a akumulátory.

Otevřeno je v pracovní dny od 07.00 do 15.00 hodin.
Pouze po domluvě na telefonu 515 230 183. Zaměstnanci obce si vysloužilé věci osobně od vás převezmou.

kalendář odpadů

 


Video návod na třídění: https://www.facebook.com/mojeodpadky/?fref=ts

Jak třídit odpad - podrobný návod naleznete na tomto odkazu

image